privacy verklaring

privacy verklaring

In het kader van de privacy:
bij reservering vragen wij uw adresgegevens. Deze zijn uitsluitend voor onze eigen administratie en worden met niemand gedeeld.
Omdat wij deze gegevens 6 maanden moeten bewaren worden ze direct na de verstreken tijd verwijderd tenzij u (schriftelijk) aangeeft geen bezwaar te hebben dat ze in ons mailbestand blijven.